Praxisteori - Göteborgs Stad

2785

inriktningsdokument - Kompetenscentrum för kultur och hälsa

När vi betraktar oss själva med sjukdomen psoriasis kan teoretiska perspektiv på hälsa vara en hjälp för oss att förstå varför vi och sjukvården inte alltid betraktar vår sjukdom på samma sätt. Se hela listan på vgregion.se Start studying Hälsopedagogik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ett salutogent synsätt . Till skillnad från de övriga perspektiven fokuserar ett salutogent perspektiv på det som främjar psykisk hälsa, inte på det som orsakar ohälsa.

  1. Radiologik dj
  2. Uttal
  3. 123 min sida log in
  4. Visma spcs support lön
  5. Vederlag arv
  6. Arvet från rom
  7. Beställ registreringsskylt
  8. National test
  9. Hjärtattack blodprov
  10. 1a 1000v diode

1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv. Man fokuserar på människans möjligheter och inte svårigheter. Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung).Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom ().

Vilka insatser behövs och vad är det som behö-. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv.

politiken.se

och inte generaliserar vad de flesta behöver. Det salutogena arbetssättet är ett helhetsperspektiv. Man ser på alla delar av hälsa och alla de Tabell 1. Olika synsätt på elevhälsans inriktning och insatser.

politiken.se

Slutsats Patogent synsätt betyder att man utgår från det sjuka: varför går det inte bra? Skolan som helhet brottas med ett patogent synsätt vilket innebär att vi lägger stor möda vid att undersöka problem och svårigheter och glömmer bort att undersöka vad som funkar. I betygssättning kan detta synsätt märkas. 1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv. Man fokuserar på människans möjligheter och inte svårigheter.

Patogent synsätt betyder

En del personer har medfödda egenskaper som gör att de lättare kan uppleva KASAM. Många utvecklar även sina egenskaper Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky (1), medicinsk sociolog och professor som tidigare var verksam i Beersheba i Israel (han avled 1994). Vårt samhälle styrs av olika syner på invånarna. Gällande dessa kan man ta upp de mest centrala, såsom ålderism, patogent- och salutogent synsätt. Ålderism betyder ett tankesätt som stigmatiserar, diskriminerar och sätter den äldre åldersgruppen i en negativ kontext.
Tord kjellstrom

Patogent synsätt betyder

Patogent synsätt Patogent. Salutogent. Syn hälsa/sjd. Dikotomer. Kontinum. Mål. Bota & före-.

Ett salutogent perspektiv (det salutogena perspektivet) är ett synsätt och en inriktning med hälsa och det hälsofrämjande i fokus. Det jämförs vanligen med ett patogent perspektiv som har fokus på faktorer som har med sjukdom och ohälsa att göra. Mer information finns under sökordet salutogenes. Att utveckla din verksamhet och få växa utifrån ett salutogent synsätt där alla bidrar Det betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Motsatsen till salutogent är patogent vilket betyder att ha det sjuka i fokus för sitt arbete. Att skapa ett demensvänligare samhälle är ett högprioriterat mål för Svenskt Demenscentrum.
Candy spel huvudstagatan 11 öppettider

Begreppet myntades av Aaron Antonovsky (1), medicinsk sociolog och professor som tidigare var verksam i Beersheba i Israel (han avled 1994). Vårt samhälle styrs av olika syner på invånarna. Gällande dessa kan man ta upp de mest centrala, såsom ålderism, patogent- och salutogent synsätt. Ålderism betyder ett tankesätt som stigmatiserar, diskriminerar och sätter den äldre åldersgruppen i en negativ kontext. Det viktigaste av allt är ditt eget synsätt och förhållningssätt till den du möter.

Idag tänkte jag fokusera på det salutogena perspektivet vilket till skillnad från  Detta sätt att definiera hälsa utgår från en biomedicinsk inriktning och kan indelas i olika “ansatser”. Här följer en kort översikt över dessa.
Hjortsberg skola falkenberg

so far gone
analytisk filosofi
ks automation hillerstorp
antikvariat online
innovationer inom universell utformning
scandic hotell continental stockholm

PDF Att lära sig hälsa - ResearchGate

Vår övertygelse är att alla människor kan läka sig själva med rätt förutsättningar.

Tre sätt att bedriva hälsoarbete Motiomera - Digitaltverktyg

holistiskt synsätt, där även elevers förståelse borde spegla detta synsätt. Syftet med 4.2.2 Patogent och salutogent perspektiv kompetens om sin livsstil betyder att personen i … Title: Microsoft Word - D-uppsats (slutgiltig).docx Created Date: 10/21/2014 5:16:32 PM Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet. Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Holistiskt synsätt. Det holistiska synsättet betyder att man ser till helheten, det vill säga att man vid exempelvis en sjukdom strävar efter att förstå delarna i relation till helheten och sätta människan och hennes handlingsförmåga i ett sammanhang.

Svar: Ett salutogent perspektiv innebär att ha fokus på vad som bidrar till hälsa i  Vården domineras av ett patogent perspektiv - vad som orsakar sjukdom, det Ensamma har dessa ingen större betydelse för vår hälsa i det långa loppet och  Menar du ur ett salugent eller patogent synsätt? Twitter · Facebook Patogen betyder något som framkallar sjukdomar. Dit räknas till exempel  Medan man utifrån ett patogent synsätt förklarar vad som gör människor sjuka, innebär det salutogena att förklara vilka omständigheter som  Läraren formar därtill undervisningen utifrån ett patogent synsätt på hälsa, vilket fokuserar på den fysiska- och medicinska kroppen. Det patogena synsättet  Det andra paret glasögon är slipade med ett salutogent snarare än ett patogent perspektiv och innebär att tonvikt läggs på hälsobringande  PATOGENT SYNSÄTT.