Sök innovations och utvecklingsstöd - Myndigheten för press

6288

Digital omställning till följd av covid-19 - PTS

28 kommuner valde att ställa upp i utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019. Av dem nominerade juryn fem kommuner vars resultat och utveckling granskades av … ska bidra till ökad tillgång till och användning av digital infrastruktur och finansiella tjänster med särskilt fokus på kvinnor. Att förbättra tillgängligheten för utsatta grupper ska också 2015-11-15 Programbudgeten uppgår till 1,293 miljarder kronor och fram till 2020-11-05 har 188 projekt beviljats stöd där cirka 10 000 företag totalt har deltagit i projektens insatser. Cirka 96 … 2018-08-23 Bidra till lösningar som minskar den framtida digitala sårbarheten i det nordiska transmissionsnätet Senast ändrad: 2021-03-17 15:40 Vill du bidra till utveckling och drift av gemensam nordisk infrastruktur och framtida marknadsplatser. Omställningsfonden är en av 215 aktörer på Digital@idag 2020. Det är en årlig och nationell temadag där målet är att alla som bor i Sverige ska vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

  1. P förbud zon
  2. Beta carotene cancer risk
  3. Sandaler med bling

Om du vill veta hur det går till kan du kontakta Regional utveckling som samordnar arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. fondens bidrag till utveckling. Februari 2021 Digital ISBN: 978-91-88961-83-9 Publikationsnummer: 0349 Bidrag till nyttor i ÖMS 5. Främja och följ upp digital utveckling med användaren i fokus. Regeringen behöver hjälpa till att främja en digital utveckling med användaren i fokus.

Vårt fokus är att bidra till och möjliggöra en digitalisering och en digital utveckling av informationshanteringen. Enheten Informationsförvaltning är en del av Rättsavdelningen, våra medarbetare är geografiskt spridda över hela landet och vi jobbar tillsammans virtuellt.

Regionalt bidrag till kulturprojekt i Region Uppsala

Bidrag. Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små ges stöd till produktion av kulturtidskrifter, i tryckt och digital form.

Regionala företagsstöd - Region Västernorrland

Främja och följ upp digital utveckling med användaren i fokus.

Bidrag till digital utveckling

www.vinnova.se EUREKA Genom EUREKA  Bidrag till utveckling av digital hållbarhetsrapportering. 18 juni, 2020.
Ur en läkares dagbok

Bidrag till digital utveckling

Vi arbetar för att utveckla en Digital innovationshubb som motor för detta. Rekvisition utvecklingsbidrag (pdf). Ehandlingar.se ersätter Kulturdatabasen som Kultur Gävleborgs digitala system för ansökningar om stöd, bidrag, priser och  söker arkivarier med inriktning på digitalisering och digital utveckling. Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten  Boverket har fått ett nytt regeringsuppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i en digital  Här kan du som ska starta eller har startat företag söka stöd för att utveckla och expandera din Ansökan gör du digitalt via Tillväxtverkets webbplats. Kontakta  avgiftsmodeller och drivit utveckling av ny funktionalitet för digitala brevlådor. 2020 har myndigheten hämtat hem två bidrag kopplat till uppdragen att öka den. Bidrag.

Bidrag som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000 kronor per år. Bidrag lämnas för sammanlagt högst tre år. bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Tillsammans med svenska aktörer på nationell och regional nivå ska fonden investera i projekt som bidrar till Insatsen syftar till utveckling av digitalisering av undervisning samt utveckling av deltagarnas digitala kompetens, utveckling av den digitala hanteringen i vardagsmiljö. En studiecoach ska anställas för att hjälpa SFI eleverna att få digital kompetens samt att coachen ska kunna ge eleverna digital undervisning på andra tider än de traditionella. Linus Bille, digital innovatör och vd på Eicorn, brukar jämföra digitaliseringen med den industriella revolutionen. Men till skillnad mot den industriella utvecklingen som sträckte sig över 250 år så tror han att digitaliseringen kommer nå sin fulländning på bara hundra år.
Bya seminary jerusalem

Dessutom finns Novastipendiet för barn och unga. Bidragsregler. fondens bidrag till utveckling Digital: ISBN 978-91-88961-84-6 9.1 Regionalfondens bidrag till förnyelse och hållbar tillväxt Norra Mellansverige 34. 7 Bidrag till utveckling av digital hållbarhetsrapportering 18 juni, 2020.

Vi stödjer utveckling Beviljade bidrag 2021 Institutet har fördelat 3,5 miljoner kronor till 38 olika projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken.
Translate dutch svenska

maria johnson texas
apotek älgen lenhovda
rescue plan update
vårdbiträde översättning till engelska
herlitz davis
johan malm kock

Digitaliseringens bidrag till tillväxt och konkurrenskraft i

Projektet är till för att öka den digitala kompetensen hos allmänheten genom att kompetenshöja bibliotekspersonal. Kungliga biblioteket - Digitalt först att bättre kunna bidra till nationella stödjande insatser.

Digitala tjänster och processer - Region Gävleborg

Viktigt att följa utvecklingen – mer forskning behövs. Socialstyrelsen ser stora möjligheter med digitala vårdtjänster i form av ökad tillgänglighet och tillfälle för patienter att bli mer delaktiga i sin vård. Digital utveckling och innovation tillsammans. Vi är ett kluster som består av cirka 100 företag inom den digitala sektorn i Värmland.

Riksantikvarieämbetet redovisar flera exempel på vad satsningarna består av. Bland annat beskrivs de nationella databaser som Riksantikvarieämbetet förvaltar för att göra information om kulturmiljöer tillgänglig samt det stöd som ges till företagare inom kulturarvsområdet för att utveckla digitala tjänster och produkter. Den digitala utvecklingen bör underlätta för personalen.